Održavanje kvaliteta vode

UPUTSTVO ZA ODRŽAVANJE VODE U BAZENU
Da bi se postigla i održavala kristalno čista voda u bazenu za plivanje neophodno je vodu stalno kontrolisati, mehanički
filtrirati i hemijski kondicionirati.
Prilikom prvog punjenja bazena vodom iz bušenih bunara neophodno je uraditi šok hlor tretman u cilju taloženja gvožda i
ostalih nečistoća. U zavisnosti od stepena nečistoća u vodi i kapaciteta peščanog filtracionog uređaja potrebno je
učestalo ispirati filter. Kod bazena sa papirnim uloškom u filteru potrebno je više puta očistiti uložak filtera i ostaviti ga na
suncu da se osuši. Samo zajedničkom upotrebom filtracionog uređaja i sredstava za kondicioniranje vode ćete uvek
imati kristalno čistu i higijenski ispravnu vodu u vašem bazenu, te će Vam bazen biti neiscrpan izvor zadovoljstva.
Kvalitet vode se može kontrolisati preko jednostavnog DpD/testera ili ortotolidinskog testera. Rezultati na testeru će vas
uputiti kojim sredstvima treba da tretitate vodu. Računajte na to da će u slučaju intenzivne upotrebe bazena ili vrelih
letnjih dana potreba za hemikalijama biti povećana da biste održali vodu čistom i higijenski ispravnom. Temperatura vode
koja se podrazumeva u bazenima za plivanje je oko 25°C. U tropskim vrućinama kada temperatura vode dostigne 30°C i
više, hlor veoma brzo isparava i potrebno je stalno kontrolisati nivo hlora i pojačati doziranje. Upravo zbog toga
preporučujemo da dozirate hemikalije uveče kada je isparavanje mnogo manje.
Za usisavanje bazena je najpogodnije jutro. U toku noći će se sve suspendovane čestice nataložiti na dno PVC lajnera
(bazena). Ako je cirkulacija vode preko filtracionog uređaja dobro podešena, najveći deo nataloženih materija će se
koncentrisati u sredinu bazena, te će Vam dodatno olakšati usisavanje.
HEMIJSKO KONDICIONIRANJE VODE U BAZENU
U sledećem pregledu ćemo Vam dati objašnjenja za nekoliko osnovnih pojmova vezanih za vodu u bazenu i njeno
kondicioniranje