Priprema za prezimljavanje

Uobičajeno je pravilo da Future Pool bazene sa PVC lajnerom prezimljavamo napunjene vodom. Nemojte ostaviti
bazene prazne, jer to može štetno delovati na PVC lajner, a sa druge strane značajno smanjuje stabilnost bazena.
VAŽNO!
• Nivo vode spustite za 5 – 10 cm ispod skimera i uduvača.
• Merdevine izvadite iz bazena.
• Uuduvače koji su ostali ispod nivoa vode postavite čepove. Ovim ćete omogućiti pražnjenje cevovoda (garancija
se ne odnosi na štete nastale mržnjenjem).
• Dodavanjem tečnosti za prezimljavanje koja sprečava razmnožavanje algi u toku zime i taloženje vodenog
kamenca znatno ćete olakšati prolećno čišćenje bazena.
• Nakon toga bazen treba prekriti odgovarajućim pokrivačem.
• Posle padavina redovno kontrolišite nivo vode. Nikad ne dozvolite da nivo vode dosegne plastične elemente, jer ih
led može oštetiti.
• Filtacione uređaje takođe na odgovarajući način pripremiti za zimu.
POPRAVKE I ZAMENE
Manje popravke na PVC lajneru možete sa lakoćom izvršiti pomoću garniture za popravku. U slučaju zamene dajte
Vašem prodavcu tačan datum kupovine, tip i tačnu dimenziju.