BOSNA I HERCEGOVINA
ALEKSANDRIJA d.o.o.
Plazuljska bb
Brčko, Bosnia
Telefon: +387 66 620 681
Mobitel: +387 65 728 648
Email: aleksandarsavic82@live.com
www.bazeni-aleksandrija.ba

Veleprodaja, Bijeljina
Majevičkih brigada
Direktor: 065 728 648
Prodaja: 065 064 993