NOVO

Revolucionarni filtracioni medijum

Bakterije ne mogu da dođu u vodu
Smanjuje se potreba za hlorom
Znatno produžava vek trajanja folije i opreme
Nikad ga ne treba menjati ili dopunjavati
Sve Ponude bazenskih setova sadrže AFM